Đầu tư xây dựng công trình thu gom xử lý nước thải đô thị Long Điền 41,2 triệu Euro

28/07/2023 212 lượt xem quantri

UBND tỉnh BR-VT vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Thu gom, xử lý nước thải đô thị Long Điền, huyện Long Điền. Đây là dự án nhóm A, nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác tài chính giữa Chính phủ Tây Ban Nha và Việt Nam (ODA Tây Ban Nha), chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT. Với tổng vốn đầu tư  41,2 triệu Euro. Dự án sẽ  đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải nhằm xử lý nước thải của các hộ dân, các hộ sản xuất kinh doanh và các cơ sở dịch vụ tại đô thị Long Điền, huyện Long Điền. Quy mô đầu tư dự án bao gồm 1 Nhà máy xử lý nước thải công suất 19.500m3/ngày đêm và hệ thống thu gom nước thải  chia thành 9 lưu vực gồm 11 trạm bơm và gần 16.800m cống thoát nước thải HDPE DN 200-800. Dự án thực hiện trong vòng 7 năm 2015-2022.

NGỌC LUẬN
Báo Bà Rịa

28/07/2023 212 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm