Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tỉnh Bắc Ninh

05/08/2023 195 lượt xem quantri

Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm: 10 sông (sông Cầu, sông Đuống, sông Thái Bình, sông Cà Lồ, sông Ngũ huyện Khê, sông Tào Khê, sông Dâu, sông Đông Côi – Ngụ, sông Đồng Khởi, sông Bùi); 20 ao, hồ trên địa bàn thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh; tổng số mốc cơ sở hành lang dự kiến cắm 8.134 mốc, khoảng cách giữa các mốc dự kiến 50m.

Trong năm 2016, dự án đã tiến hành xong việc cắm mốc cơ sở hành lang bảo vệ nguồn nước cho 03 con sông chính với 168 mốc (sông Cầu 68 mốc, sông Thái Bình 16 mốc, sông Đuống 84 mốc). Và bàn giao Quyết định số 158/QĐ-UBND cùng tài liệu liên quan cho 2 Sở liên quan và 8 huyện, thị xã, thành phố.

Sở TN&MT đề nghị các Sở liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố sớm triển khai công bố và tổ chức thực hiện Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 20/2/2017 của Chủ tịch UBND  tỉnh, đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tạo điều kiện để đơn vị tư vấn triển khai thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng và giải pháp quản lý sử dụng ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Đồng thời, Yêu cầu đơn vị tư vấn dự án là Trung tâm chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước nghiêm túc triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và đề xuất được các giải pháp hiệu quả liên quan đến dự án làm cơ sở cho việc quản lý nhà nước về ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao

(Nguồn: Theo baotainguyenmoitruong)

05/08/2023 195 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm