Đà Nẵng: Rút giấy phép Coca-Cola nếu không thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ môi trường

14/06/2023 209 lượt xem quantri

Ngày 14.7, Cổng thông tin thành phố Đà Nẵng cho biết UBND thành phố vừa có văn bản đề nghị Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại đây thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

Theo đó, Đà Nẵng yêu cầu Công ty Coca – Cola phải tiến hành kiểm tra, rà soát, và chỉ đạo các bộ phận chức năng trực thuộc nghiêm túc thực hiện đúng các quy định quy phạm pháp luật.

Đồng thời, thực hiện các cam kết trong hồ sơ môi trường, giấy phép xả nước thải đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, cần có các biện pháp xử lý môi trường trong quá trình hoạt động để đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan tại khu vực.

Cụ thể, Đà Nẵng nghiêm cấm việc Công ty này xả nước thải chưa xử lý gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu vực.

Nếu Coca- Cola không nghiêm túc triển khai thực hiện, UBND thành phố sẽ xem xét xử lý nghiêm và rút giấy phép hoạt động của Công ty theo đúng quy định.

Trước đó, UBND thành phố cũng có văn bản giao cho Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra việc triển khai thực hiện các biện pháp xử lý, bảo vệ môi trường của công ty này.

Trong trường hợp phát hiện Coca- Cola có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, hoặc gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động thì tiến hành xử lý nghiêm, đồng thời báo cáo UBND thành phố xem xét rút giấy phép hoạt động theo đúng quy định.
Theo Phan Diệu – Lê Đình Dũng

14/06/2023 209 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm