Đà Nẵng: Hơn 20 tỷ đồng xây tuyến ống đảm bảo nguồn nước thô cho nhà máy nước

09/06/2023 220 lượt xem quantri

Triển khai xây dựng mới một tuyến ống Diuke D1200 HDPE qua sông Cầu Đỏ về hồ chứa nhà máy nước Cầu Đỏ nhằm mục tiêu đảm bảo cấp nước thô an toàn trong thời gian đến

Cụ thể, giao Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng triển khai xây dựng mới một tuyến ống Diuke D1200 HDPE qua sông Cầu Đỏ về hồ chứa nhà máy nước Cầu Đỏ, kinh phí thực hiện hơn 24 tỷ đồng, hoàn thành trước ngày 30/5/2019 nhằm mục tiêu đảm bảo cấp nước thô an toàn trong thời gian đến; đồng thời vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch đảm bảo công suất tối thiểu đạt 240.000 m3/ngày đêm trong trường hợp nguồn nước thô tại Cầu Đỏ không thể khai thác được.
Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy bơm để đảm bảo không xảy ra sự cố trong quá trình vận hành, trong đó cần lưu ý đến máy bơm dự phòng. Đồng thời tiến hành kiểm tra chất lượng, mức độ an toàn trong quá trình vận hành của tuyến ống D1200 DI hiện trạng theo quy định về bảo trì, bảo dưỡng mạng lưới đường ống cấp nước, và thực hiện ngay các biện pháp cải tạo, sửa chữa nếu xét thấy cần thiết để đảm bảo mục tiêu vận hành tối đa công suất trạm bơm cấp nước thô.
Sau khi hoàn thành tuyến ống Diuke, UBND thành phố giao Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng triển khai ngay các biện pháp cải tạo, hạ cao độ tuyến ống Diuke hiện trạng (2D1000) để đảm bảo hoạt động ổn định về lâu dài.Ngoài ra, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng có trách nhiệm hoàn thiện phương án lâu dài nhằm đảm bảo nguồn nước thô cho nhà máy nước Cầu Đỏ và nhà máy nước Sân bay theo ý kiến của Sở Xây dựng tại công văn số 11989/SXD-HTKT ngày 25/12/2018, gửi Sở Xây dựng trước ngày 20/1/2019. Sở Xây dựng có nhiệm vụ kiểm tra, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/1/2019.

Báo TN & MT

09/06/2023 220 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm