Cư dân nông thôn được sử dụng 60 lít nước sạch/người/ngày đến năm

08/06/2023 211 lượt xem quantri

Mục tiêu đến năm 2020 của Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn là tất cả dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia với số lượng ít nhất 60 lít/người/ngày.”

Thông tin trên được ông Lê Thiếu Sơn, Giám đốc Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cho biết, tại Hội thảo Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cấp tỉnh, diễn ra ngày 21/6 tại Hà Nội.

Theo ông Lê Thiếu Sơn, để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới Trung tâm sẽ tiến hành rà soát, cập nhật bổ sung quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế phù hợp với kế hoạch của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, tập trung ứng dụng và chuyển giao công nghệ thích hợp, bền vững về cung cấp nước sạch, xử lý nước và vệ sinh môi trường nông thôn ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai.

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ đẩy mạnh công tác phổ biến, hướng dẫn về kỹ thuật, công nghệ cho mọi đối tượng để các thành phần kinh tế có điều kiện tham gia đầu tư, thực hiện, quản lý vận hành các dự án, các hoạt động về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; đồng thời kiểm tra, giám sát kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án của các nhà đầu tư.

Ngoài ra, tăng cường giới thiệu, chuyển giao công nghệ cho tư nhân và hộ gia đình các công nghệ, thiết bị xử lý nước quy mô nhỏ lẻ để cải thiện chất lượng nước, phát huy hiệu quả các công trình cấp nước phân tán.

Áp dụng và hướng dẫn nhân rộng công nghệ xanh, công nghệ tái tạo năng lượng, công nghệ – vật liệu mới trong lĩnh vực cung cấp nước sạch nông thôn để giảm chi phí vận hành, bảo dưỡng, nâng cao tính bền vững của công trình.

Theo Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, hiện có khoảng 16.220 công trình cấp nước tập trung nông thôn; trong đó tại 38 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trực tiếp quản lý, vận hành 1.804/16.220 côn trình, chiếm tỷ lệ 11% với chất lượng nước đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia.

Phần lớn các công trình cấp nước tập trung do Trung tâm quản lý, vận hành có tỷ lệ hoạt động bền vững cao. Điển hình là 13 tỉnh có tỷ lệ công trình hoạt động bền vững trên 80% như Bà Rịa Vũng Tàu (100%), Bình Dương (100%) Cần Thơ (100%)…

Qua đó, Trung tâm đã góp phần nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch của các công trình cấp nước tập trung từ 10% năm 2010 lên trên 30% vào năm 2015.

Nhờ đó, đến năm 2015 có khoảng 86% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; trong đó 45% dân số nông thôn sử dụng nước đạt tiêu chuẩn quốc gia; 65% hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 93% trạm y tế có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh; 91% trường học có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh…

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng đánh giá cao kết quả mà Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đạt được thời gian qua.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cũng chỉ ra những khó khăn mà Trung tâm cần khắc phục trong thời gian tới như: số lượng công trình cấp nước hoạt động kém hiệu quả còn cao, chất lượng nước ở nhiều công trình chưa ổn định, công tác vận hành ở nhiều nơi còn buông lỏng chưa rõ trách nhiệm./.
(Theo Thông tấn xã Việt Nam)

08/06/2023 211 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm