Công ty Cổ phần cấp thoát nước tại Đồng Nai

22/06/2023 209 lượt xem quantri

Địa chỉ: Số 48 Cách Mạng Tháng 8, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Telephone: (84-61) 3840.388
Fax: (84- 61)3843.316
Email: capnuocdongnai@dawaco.vn
Website: www.dowaco.vn
Chủ tịch: Ông Vũ Văn Học
Tổng Giám đốc: Ông Phan Hung
Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
Địa bàn hoạt động: Tỉnh Đồng Nai
Các lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ cấp nước

CHI TIẾT NĂNG LỰC

1. Dân số các vùng phục vụ năm 2014 (người): 1.978.200
2. Tổng công suất cấp nước hiện tại (m3/ngày): 274.000
3. Dự báo công suất đến năm 2020 (m3/ngày): 1.003.500
4. Nguồn nước khai thác :Nước ngầm, Nước mặt
5. Dân số sử dụng hệ thống cấp nước (người) :1.263.503
6. Phần trăm độ bao phủ dịch vụ cấp nước (%) :67
7. Tỷ lệ khách hàng mua nước qua đồng hồ (%) :100
8. Tỷ suất vận hành cho năm 2014 (Chi phí/Doanh thu): 0,65
9. Tỷ lệ nước không thanh toán năm 2014 (%): 26,4
10. Số nhân viên cho 1000 đồng hồ (người): 6,05
11. Giá nước sinh hoạt bình quân (VNĐ/m3): 8.500
22/06/2023 209 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm