Công nghệ lọc tự rửa

27/07/2023 400 lượt xem quantri
Quá trình lọc
Nước cấp vào thiết bị qua đường ống và được chứa trong khoang lọc. Giai đoạn lọc diễn ra, nước sau khi qua lớp vật liệu lọc được chứa trong khoang chứa nước. Nước trong khoang chứa qua các ống liên thông cấp lên khoang chứa nước rửa lọc. Nước sạch cấp ra ngoài qua đường ống. Qua thời gian lọc, các cặn bẩn giữ lại trên bề mặt vật liệu lọc gia tăng làm giảm tốc độ lọc của lớp vật liệu. Mức nước trong khoang lọc dâng cao, quá trình hình thành ống xi-phông diễn ra. Sự chênh lệch áp suất thuỷ tĩnh sẽ dồn lượng nước trên khoang chứa nước rửa lọc xuống ngăn chứa nước sạch qua các đường ống liên thông. Khi xi-phông hình thành, quá trình rửa lọc diễn ra ngay lập tức, lượng bùn trên bề mặt vật liệu lọc sẽ được thoát ra qua đường ống thoát nước thải Quá trình rửa Sau một thời gian vận hành, các cặn bẩn có trong nước bị giữ lại trên bề mặt vật liệu lọc, gây ra trở lực cản trở quá trình lọc. Để thiết bị hoạt động bình thường cần phải rửa lọc, quá trình diễn ra hoàn toàn tự động khi trở lực nước gây ra đủ lớn. Đường ống thoát nước rửa lọc được thiết kế đủ lớn để có thể thoát kịp lượng nước trong quá trình rửa lọc trong khi thiết bị vẫn hoạt động liên tục. Sự chênh lệch về áp suất tạo ra do sự xuất hiện của lớp tạp chất trên bề mặt vật liệu lọc với áp suất do lượng nước chứa trong ngăn chứa nước rửa lọc tạo ra là nguyên nhân của giai đoạn rửa lọc. Sự chênh lệch này sẽ khiến nước trong ngăn chứa qua các ống liên thông xuống ngăn chứa nước sạch, lượng nước này thấm ngược qua lớp vật liệu lọc và ra ngoài qua đường ống thoát nước rửa lọc cuốn theo các cặn bẩn trên bề mặt vật liệu lọc. Kết quả là vật liệu lọc được rửa sạch các tạp chất, phục hồi khả năng và tốc độ lọc như ban đầu. Tuỳ thuộc vào mực nước trong ngăn chứa nước rửa lọc mà tốc độ rửa lọc từ 30 m/h đến 44 m/h. Quá trình rửa lọc tự động ngừng lại khi mức nước trong ngăn chứa nước rửa lọc thấp hơn một đầu của đường ống, có nghĩa là khi đó xi-phông đã bị phá huỷ. Sau khi rửa lọc, thiết bị hoạt động bình thường.
Nguồn: capthoatnuocvietnam
27/07/2023 400 lượt xem quantri