Các thiết bị kĩ thuật và vận hành có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất năng lượng của các nhà máy xử lý.

Related image

Quan trọng là có thể cung cấp hiệu quả  nguồn năng lượng và nhiệt. Cuối cùng điện và nước sạch cần được tiết kiệm bằng cách tái sử dụng nước thải: