Cô đặc là bước đầu tiên để làm giảm lượng bùn thải bằng cách loại bỏ bùn trong nước. Bùn mỏng tập trung vào chỗ bùn đặc, bùn đặc có độ nhớt cao hơn nên có thể bơm được.

Bùn lắng trong chất làm đặc sẽ được nén bởi trọng lượng của chất rắn riêng. Do mật độ đặc trưng cao hơn, bùn thải sơ cấp và bùn có thể tăng cường trọng lực và dày hơn bùn thứ cấp.

Bùn thứ cấp (ví dụ bùn thải hoạt tính) được làm dày lên bằng máy, tách khỏi bùn nguyên sinh. Polyme được thêm vào bùn mỏng để tạo keo. Việc kích thước lớp keo và độ bám của nó phụ thuộc vào sự lựa chọn và liều lượng của Polyme cũng như cách pha trộn của polyme với bùn. Nước bùn thải được đưa ra sau khi lọc để giữ lại lớp keo tạo bông.

Máy móc của HUBER sẽ giúp nâng cao hiệu quả làm dày độ bùn. Tất cả các thiết bị đều được làm bằng thép không gỉ và có thể được phân biệt bởi thiết kế, kích thước và công suất của chúng. HUBER cung cấp một số thiết bị sau:


Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Hệ thống xử lý

Các trường hợp nghiên cứu
 
Các thiết bị
 
Hình ảnh một số thiết bị
 
 
ROTAMAT® Screw Thickener RoS 2
 
ROTAMAT® Screw Thickener RoS 2
 
ROTAMAT® Disc Thickener RoS 2S
 
ROTAMAT® Disc Thickener RoS 2S
 
HUBER Drainbelt DB
 
HUBER Drainbelt DB
 
Video: HUBER Screw Thickener S-DRUM (RoS2) - here at a municipal WWTP
 
Video: HUBER Disc Thickener S-DISC for thickening of excess sludge in meat processing industry