Chế biến thịt

04/08/2023 163 lượt xem quantri
Hệ thống xử lý 
Lý do lựa chọn HUBER 
  • Các giải pháp tùy chỉnh từ một nguồn
  • Có kinh nghiệm lâu năm trong xử lý nước thải công nghiệp
  • Các sản phẩm đã dược thử nghiệm và chứng minh
Nước thải của các ngành công nghiệp này có chứa nhiều chất béo, chất rắn, COD, BOD cao. Phụ phí ô nhiễm sẽ được tính kèm lên hàng hóa. Vì lý do này mà rất nhiều nhà máy lựa chọn việc giảm cước phí vận chuyển hoặc thải trực tiếp dòng thải vào nguồn tiếp nhận gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Các yêu cầu phụ thuộc vào quy mô kinh doanh, dòng nước thải và vận chuyển hàng hóa:

Các lò giết mổ vừa và nhỏ

  • Yêu cầu: Giảm chất béo và chất rắn
  • Giải pháp: Sàng lọc sau đó thực hiện tuyển nổi
  • Tỷ lệ giảm: chất béo: 80 – 90 % ; chất rắn: 85 – 90 % ; BOD5/COD: 40 – 70 %

Các nhà máy chế biến và lò giết mổ lớn

  • Yêu cầu: Giảm chất béo và chất rắn
  • Giải pháp: Sàng lọc sau đó thực hiện tuyển nổi
  • Tỷ lệ giảm: chất béo: 80 – 90 % ; chất rắn: 85 – 90 % ; BOD5/COD: 40 – 70 %
  • Bùn thải từ 20 – 35 % DS

Quy trình

Nước thải từ xe chở vật nuôi không chỉ chứa phân mà còn có cả rơm rạ và bụi, chúng sẽ được loại bỏ bằng Screw Screen. Các chất sàng lọc sẽ được rửa để đưa vào nước thải, sau đó nó sẽ được khử nước và nén chặt đến nồng độ chất rắn ít nhất là 35%DS, có thể đốt chúng như chất rắn

Trong trường hợp giết mổ gia súc, mỗi con vật được thải từ 35 -50kg chất thải, có hàm lượng nước khoảng 90%. Coarse Solids Compactor sẽ làm giảm khối lượng của nó 50-60% và tăng nồng độ chất rắn lên 20-40% DS.

Nước thải từ các mò giết mổ chứa nhiều máu và chất béo. Chúng sẽ được xử lý bằng Wedge Wire Screen với dây nêm có khoảng cách khoảng 1mm. Sau khi lưu giữ trung gian để cân bằng dòng chảy và sự vận chuyển, tiếp tục xử lý nước thải bằng HUBER Dissolved Air Flotation Plant (DAF). Tùy thuộc vào các yêu cầu cụ thể, nước thải được xử lý bằng hóa học (kết tủa, đông máu, trung hòa…) trong các lò phản ứng dạng ống. Nước thải của DAF có thể được xả vào cống thải của thành phố.

Sử dụng HUBER Membrane Bio-Reactor để xử lý hoàn toàn bằng sinh học. Nước thải sau đó có thể thải trực tiếp vào nguồn nước. Nước thải sau khi lọc sẽ đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, khử trùng đồng thời có thể tái sử dụng như nước sạch.

Các trường hợp nghiên cứu

Một số thiết bị

Hình ảnh một số thiết bị

   
           
     
04/08/2023 163 lượt xem quantri