Cát và cặn vữa

03/07/2023 437 lượt xem quantri

Xử lý cặn – Hệ thống đầu tư

Các loại rác thải cơ sở hạ tầng chứa các hạt khoáng chất (cát và sỏi), các mảnh vụn (bao bì, vật liệu bao gói), các chất rắn thô khác (đá, gỗ, thủy tinh và kim loại) và các chấ hữu cơ (lá, cỏ…).

Các công nghệ của HUBER sẽ giúp xử lý các chất thải giàu khoáng sản, loại bỏ các mảnh vụn và chất rắn thô khác. Chúng ta có thể rửa và đầm nén để đốt như các chất thải rắn khác. Phần khoáng chất có chứa ít hơn 3% các chát bay hơi nên có thể tái sử dụng làm vật liệu xây dựng. Sau khi ủ, phần phân hữu cơ có thể được sử dụng để cải tạo cảnh quan hoặc cải tạo đất.

Giải pháp của HUBER bao gồm các bước thực hiện sau:

  • Tách, rửa, tách nước và đầm nén chặt các mảnh vụn
  • Tiếp nhận nước thải và chuyển vào kho trung gian
  • Sàng lọc, rửa, tách nước và đầm chặt các vật liệu thô
  • Giữ lại các vật liệu tốt.
  • Tách, rửa và tách nước phân khoáng.
  • Sàng lọc, tách nước và đầm chặt phân hữu cơ
Quy trình

Mô tả quy trình

Các chất thải khoáng sản thường được thải trực tiếp hoặc gián tiếp vào một bể chứa tiếp nhận hoặc lưu trữ vào một băng tải trục vít tích hợp.

Chất thải được chuyển tiếp vào HUBER Wash Drum RoSF9, chúng được ngâm trong nước để đồng nhất. Các chất rắn thô (>10mm) được sàng lọc và rửa sau đó được tách nước và đầm ensn trong máy ép chất rắn thô HUBER ROTAMAT® Ro7. Các chất rắn tinh ( < 10mm) lơ lửng trong nước sẽ được để ráo nước.

Chúng sẽ được giữ lại và được bơm vào HUBER Coanda Grit Washer RoSF4. Các khoáng chất lỏng và chất rắn hữu cơ sẽ được tách ra. Phần khoáng chất sẽ đồng thời được rửa sạch và tách nước ( chất dễ bay hơi <3%, nước <10%). Cặn có thể được sàng lọc và được sử dụng lại như cặn đường . Phần khoáng chất rửa sẽ được sử dụng làm vật liệu xây dựng.

Sử dụng HUBER Fine Screen ROTAMAT® Ro1 để loại bỏ chất rắn hữu cơ ( >1mm) lơ lửng. Chúng sẽ được đồng thời rửa, tách nước và đầm nén chặt (> 30% DS). Nước thải sau khi được lọc có thể được trực tiếp tái sử dụng. Sau khi chảy qua HUBER Longitudinal Grit Trap ROTAMAT® Ro6,các hạt cát rất nhỏ ( <0,2 mm) sẽ được loại bỏ sau đó chúng sẽ kết thành cặn bông và được đưa vào bể lắng, máy HUBER Dissolved Air Flotation Plant HDF sẽ giúp loại bỏ các chất keo. Nước thải sau khi xử lý có thể tái sử dụng như nước rửa trong máy rửa cnawj và máy lược rác tinh.

Bùn sau khi được tách ra sẽ được tách nước trong máy HUBER Screw Press S-PRESS (> 50 %DS). Cùng với các chất rắn hữu cơ, nó sẽ được ủ và cuối cùng là được tái chế như đất.

Nếu máy xử lý được đặt tại một nhà máy xử lý nước thải, hệ thống hữu cơ chỉ được thêm vào nước thải để xử lý thông thường. Trong trường hợp này, không cần sử dụng song chắn rác tinh hay buồng lắng cát, máy tuyển nổi hoặc máy ép trục vít.

Các trường hợp nghiên cứu

Thiết bị
03/07/2023 437 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm