Bổ sung vốn vay cho các dự án cấp nước và xử lý nước thải đô thị

14/06/2023 204 lượt xem quantri

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa đồng ý chủ trương bổ sung 20 triệu USD vốn vay Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) của WB cho Dự án “Cấp nước và nước thải đô thị – Giai đoạn I”, vay vốn WB.

Dự án “Cấp nước và nước thải đô thị – Giai đoạn I” gồm 2 Hợp phần: Hợp phần 1- Đầu tư hệ thống cấp và thoát nước thải gồm 14 dự án thành phần được thực hiện tại 10 tỉnh: Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam, Kiên Giang, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước.

Hợp phần 2- Hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện bởi 02 Cơ quan trung ương là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng.

Tổng vốn của Dự án là 236,2 triệu USD, gồm vay vốn IDA của WB 200 triệu USD, vốn đối ứng là 36,2 triệu USD. Thời gian thực hiện từ 2011-2016.

Đến nay, tiến độ thi công của Dự án đạt 57,4% và giải ngân đạt 45%, dự kiến Dự án sẽ đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ cam kết với WB.

Theo thông tin báo chí về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mới phát đi ngày hôm qua (29/7), Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan làm việc với WB để thống nhất mức phân bổ vốn bổ sung cho các dự án thành phần; trong trường hợp phát sinh thay đổi so với mức được phê duyệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng thống nhất với WB về hình thức tiếp nhận vốn bổ sung cho Hiệp định Tài trợ đã ký với WB để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

(Theo Kiều Linh – Vinanet)

14/06/2023 204 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm