Bình Dương đưa hệ thống trạm quan trắc nước mặt tự động vào hoạt động

13/06/2023 202 lượt xem quantri


Ảnh minh họa

Tỉnh Bình Dương vừa chính thức đưa vào hoạt động hệ thống quan trắc tự động nước mặt. Dự án nằm trong chuỗi ưu tiên của Kế hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015.

Hệ thống quan trắc nước mặt tự động hoạt động sẽ đánh giá, cảnh báo kịp thời, chính xác các thay đổi về chất lượng nước mặt; đặc biệt tại các vị trí dùng làm nguồn nước cấp cho các nhà máy nước phục vụ cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, quan trắc chất lượng nước mặt bằng thiết bị quan trắc tự động, liên tục tại các điểm trên sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Thị Tính. Các điểm này cũng chính là những vị trí quan trắc mà Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020 đã phê duyệt.

Với kinh phí đầu tư 7,778 tỷ đồng, Dự án hệ thống trạm quan trắc nước mặt tự động đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Đối với môi trường, đây là công cụ đắc lực cho công tác quản lý và quan trắc tài nguyên nước. Đối với xã hội, dự án phục vụ riêng cho công tác dự báo, cảnh báo về các hiện tượng ô nhiễm… giúp cho các nhà quản lý nắm bắt nhanh hơn, kịp thời hơn trước những diễn biến thay đổi đột ngột của môi trường nước mặt, để đưa ra các phương pháp, giải pháp khắc phục nhanh hơn. Đồng thời, thông qua dự án, mạng lưới quan trắc nước mặt trên địa bàn tỉnh là một hệ thống mở, liên tục được bổ sung, nâng cấp và hoàn thiện, kết nối và chia sẻ thông tin bảo đảm thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Xem thêm: Hệ thống quan trắc tự động

Bích Đào

13/06/2023 202 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm