Bà Rịa – Vũng Tàu: Giải pháp nào cho xử lý bùn nạo vét của các dự án cảng biển

10/06/2023 284 lượt xem quantri
Hiện nay, việc nhận chìm vật chất nạo vét ngoài biển Bà Rịa – Vũng Tàu phải dừng lại do không đáp ứng được các quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Theo Quyết định số 44/2011/QĐ -UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xác định khu A ngoài khơi Vũng Tàu sẽ là vị trí đổ bùn nạo vét trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện thủ tục nhận chìm chất thải theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo gặp nhiều khó khăn nên hầu hết các đơn vị có nhu cầu đã chủ động tự lựa chọn đề xuất phương án đổ tạm chất nạo vét riêng cho dự án của đơn vị mình.

Trong thời gian qua, Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhận được đề nghị của một số đơn vị hoạt động dịch vụ cảng liên quan đến việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trước mắt trong xử lý khối lượng vật chất nạo vét tại cảng để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật – theo thiết kế cho tàu ra vào cập cảng hoạt động một cách bình thường, gồm: Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam, Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA, Công ty TNHH Liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA (SSIT), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Cảng PV Ship Yard…

Trong đó, Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam đề xuất được đổ tạm chất nạo vét tại khu vực có diện tích khoảng 40ha đất rừng phòng hộ sát sông Mỏ Nhát thuộc P.Phước Hòa, TX.Phú Mỹ; Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA đề xuất được đổ tạm chất nạo vét tại khu đất dự trữ của Công ty tại KCN Phú Mỹ I, TX.Phú Mỹ để thực hiện giai đoạn 2 của dự án; Công ty CP Chế tạo giàn khoan dầu khí đề xuất đổ tạm 18.000m³ vật chất nạo vét tại khu đất trống 6ha của Công ty đóng tại Căn cứ dịch vụ dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Đồng thời, Hải đoàn 18 đề xuất đổ chất nạo vét trong quá trình thi công công trình nạo vét bến cập tàu Hải đoàn 18 – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khối lượng khoảng 8.648m³ tại khu đất ven song Mỏ Nhát thuộc P.Phước Hòa, TX.Phú Mỹ (địa điểm được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận về chủ trương cho Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam sử dụng để tiếp nhận và lưu giữ tạm thời vật chất nạo vét của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải tại văn bản số 5615/UBND-VP hoặc tại khu vực bãi rác Phước Cơ, P.12, TP.Vũng Tàu).

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị hoạt động dịch vụ cảng, trong thời gian qua, Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giải quyết cụ thể đối với từng trường hợp của Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam và Công ty CP Chế tạo giàn khoan dầu khí; hướng giải quyết là đồng ý chủ trương thực hiện lưu chứa tạm thời vật chất nạo vét ở trong bờ.

Đến nay, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản 5615/UBND-VP ngày 11/6/2018 cho ý kiến với vị trí tiếp nhận tạm thời vật chất nạo vét của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải của Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam. Theo đó, đến nay, đơn vị này đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án gửi Bộ TN&MT thẩm định và phê duyệt. Kết quả họp Hội đồng thẩm định được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 31/8/2018, báo cáo được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện theo ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng.

Để tháo gỡ khó khăn trong việc xử lý bùn nạo vét, Sở TN&MT đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho phép thực hiện giải pháp trước mắt là lưu chứa tạm thời phân tán trong bờ

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Là địa bàn có nhiều cảng được đầu tư triển khai hoạt động với nhu cầu nạo vét về luồng và vùng nước trước bến hàng năm khá lớn. Trong khí đó, việc thực hiện thủ tục nhận chìm chất thải theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại khu A ngoài khơi Vũng Tàu đang gặp khó khăn. Vì vậy, giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trước mắt cho các doanh nghiệp dịch vụ cảng trong xử lý khối lượng vật chất nạo vét là được lưu chứa tạm thời ở trong bờ; đồng thời, phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Lê Ngọc Linh, việc lưu chứa tạm thời ở trong bờ có thể được thực hiện theo 02 phương án tập trung và phân tán. Trong đó, đối với phương án tạm thời tập trung giúp các doanh nghiệp có nhu cầu thuận lợi hơn trong việc xử lý, chuyển số lượng bùn nạo vét về đúng nơi quy định. Tuy nhiên, việc lưu trú tạm thời tập trung cần phải có một quỹ đất đủ lớn đáp ứng được nhu cầu hiện tại. Đây là một khó khăn thách thức hiện nay.

Hơn nữa, do lưu chứa tập trung nên vấn đề quản lý, bảo đảm an toàn lưu thông hàng hải và kiểm soát ô nhiễm, sự cố môi trường gặp nhiều khó khăn. Khi đó, mật độ tần suất lưu thông của các phương tiện di chuyển trên tuyến luồng gia tăng trong khi khả năng đáp ứng dược yêu cầu kỹ thuật của tuyến luồng là có giới hạn, và điều kiện khí tượng, thời tiết thủy hải văn không phải lúc nào cũng thuận lợi nên nguy cơ va đâm tàu thuyền là khá lớn, khó kiểm soát được.

Ngoài ra, do tính chất tạm thời với quy mô lớn, nên việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường theo quy định đối với khu lưu chứa tập trung sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Mặt khác, việc thực hiện thủ tục về môi trường đối với khu lưu chứa tạm thời tập trung cũng cần nhiều thời gian hơn.

Còn đối với phương án lưu chứa tạm thời phân tán được thực hiện đối với việc xem từng trường hợp cụ thể, giảm thiểu được các nguy cơ như đã nêu đối với phương án lưu chứa tạm thời tập trung. Tuy nhiên, để áp dụng được phương án này, các doanh nghiệp có nhu cầu phải tự tìm địa điểm có thể lưu chứa tạm thời vật chất nạo vét, đáp ứng được quy định, bảo đảm khả thi đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Trên cơ sở phân tích trên, Sở TN&MT đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong thời điểm hiện nay, chỉ xem xét, giải quyết đối với phương án lưu chứa tạm thời phân tán ở trong bờ đến năm 2020. Vì vậy, Sở TN&MT đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu nạo vét trong quá trình hoạt động – nạo vét duy tu thì chủ động tìm vị trí lưu chứa tạm thời vật chất nạo vét.

Đồng thời, phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết. Theo ông Lê Ngọc Linh, về giải pháp lâu dài, các dự án phải đồng thời tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để có đủ điều kiện tiến hành nhận chìm vật chất nạo vét tại khu A ngoài khơi Vũng Tàu theo quy hoạch của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Báo TN&MT

10/06/2023 284 lượt xem quantri