312 tỷ cho dự án xử lý nước thải Hồ Tây

28/07/2023 212 lượt xem quantri

Ngày 1/4, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký quyết định số 1386/QĐ-UBND, phê duyệt bổ sung hạng mục đầu tư mở rộng cống thu gom nước thải giai đoạn 2, đảm bảo công suất cho Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây.

Theo đó, Dự án sẽ xây dựng các tuyến cống, trạm bơm thu gom nước thải từ các lưu vực thuộc phạm vi thu gom nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây, không bao gồm hệ thống thu gom nước thải do Ban QLDA Hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây thực hiện. Ngoài ra, bổ sung thu gom nước thải phía Tây Nam và một phần phía Nam thuộc lưu vực Hồ Tây (có diện tích khoảng 154,5ha) và nước thải từ một số cống thoát nước có liên quan.

Tổng chi phí đầu tư các hạng mục bổ sung theo khái toán là 312.219 triệu đồng; trong đó chi phí xây dựng là 190.971 triệu đồng, chi phí thiết bị là 41.438 triệu đồng, chi phí quản lý dự án là 13.872 triệu đồng, chi phí dự phòng là 46.667 triệu đồng…

Dự án thực hiện theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), thời gian thực hiện đến hết quý III/2015.

Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở theo các ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng. Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, đảm bảo giải pháp tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, khớp nối hạ tầng đồng bộ. Quản lý, thực hiện dự án theo đúng các quy định của Nhà nước và UBND thành phố.

Thành phố cũng giao UBND quận Tây Hồ thực hiện các thủ tục về đầu tư theo hình thức BT; tổ chức đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng với chủ đầu tư…
Nguồn: Báo đầu tư

28/07/2023 212 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm