29 tỷ đồng cho hai dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi

10/06/2023 156 lượt xem quantri
UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về hai dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi, với kinh phí khoảng 29 tỷ đồng, thực hiện trong kế hoạch năm 2016. 
Trong đó, dự án “Ứng dụng công nghệ đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải ở một số khu vực nông thôn Hà Nội” triển khai ở hai huyện là Ba Vì và Phúc Thọ, với nguồn kinh phí thực hiện khoảng 8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2016-2018.

Dự án sẽ xây dựng các mô hình sử dụng công nghệ đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải làng nghề, nước thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt bằng phương pháp thân thiện với môi trường; đồng thời, chuyển giao công nghệ cho cán bộ kỹ thuật trên địa bàn và tập huấn cho 400 lượt chủ trang trại, chủ xưởng sản xuất…

Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ để xây dựng mô hình từ sản xuất giống lúa đến gạo chất lượng cao TP Hà Nội”, tổng kinh phí thực hiện 21 tỷ đồng, được triển khai theo quy trình khép kín từ nhân giống, tạo vùng chuyên canh đến sản xuất; xây dựng mô hình sản xuất giống lúa, gạo chất lượng cao theo chuỗi giá trị tại 10 huyện ngoại thành Hà Nội (khoảng 1.500ha). Thời gian thực hiện trong hai năm 2016-2017.

Thanh Bình
10/06/2023 156 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm