VI EN

Tuyển dụng

Tuyển Dụng Kỹ Sư Cơ Khí Tháng 09/2022 14/09/2022 299 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 02 Kỹ sư Cơ khí làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng Kỹ Sư Công Nghệ tháng 06/2022 24/05/2022 974 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 02 Kỹ Sư Công Nghệ làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng Kỹ Sư Thi Công tháng 07/2022 24/05/2022 1.978 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 02 Kỹ Sư Thi Công làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng Kỹ Sư Kinh Doanh Thiết Bị Ngành Nước tháng 2/2022 23/02/2022 1.929 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 02 Kỹ Sư Kinh Doanh Thiết Bị Ngành Nước

Tuyển dụng Công nhân Hàn - Lắp đặt Cơ khí tháng 12/2020 15/12/2020 1.277 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 10 Công nhân Hàn - Lắp đặt Cơ khí tại Hà Nội - Hòa Bình

Tuyển dụng Công nhân Hàn cơ khí tháng 06/2020 17/06/2020 1.564 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 10 Công nhân Hàn cơ khí tại Hà Nội

Tuyển dụng Kỹ sư Tự động hóa tháng 06/2020 29/05/2020 1.404 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 05 Kỹ sư Tự Động Hóa tại Hà Nội

Tuyển dụng Kỹ sư Cấp thoát nước tháng 06/2020 29/05/2020 1.399 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 05 Kỹ sư Cấp thoát nước làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng Kỹ sư Cơ điện tháng 03/2020 11/03/2020 2.046 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 05 Kỹ sư Cơ Điện làm việc tại Hà Nội

Tuyển Dụng Kỹ Sư Cơ Khí Tháng 03/2020 10/03/2020 2.577 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 0 5 Kỹ sư Cơ khí làm việc tại Hà Nội

Kỹ sư Điện - Tự động hóa 10/10/2019 2.210 Lượt xem

Thông tin tuyển dụng tháng 05/2019 06/05/2019 50 Lượt xem

Tuyển dụng các vị trí Kỹ sư điện - tự động hóa, Kỹ sư cấp thoát nước, Kỹ sư cơ khí và Chuyên viên SEO (Marketing Online)

Tuyển nhân viên SEO tháng 04/2019 08/04/2019 1 Lượt xem

Tuyển nhân viên SEO - Marketing Online

Nhân viên SEO - Marketing Online 2019 13/02/2019 1 Lượt xem

Tuyển dụng nhân viên SEO và Marketing Online 2019

Tuyển dụng công nhân Hàn Cơ Khí 01/10/2018 1 Lượt xem

Để phục vụ hoạt động thi công công trình . Công ty Westerntech Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí : kỹ sư điện - Tự động hóa

Tuyển dụng kỹ sư điện - Tự động hóa 01/10/2018 1 Lượt xem

Để phục vụ hoạt động thi công công trình . Công ty Westerntech Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí : kỹ sư điện - Tự động hóa

Công nghệ môi trường: TOP trong những ngành dễ xin việc nhất trong những năm tới 25/01/2018 1 Lượt xem

Trong nhóm ngành công nghệ có 2 ngành được các thí sinh quan tâm nhất đó là ngành công nghệ thực phẩm và ngành công nghệ môi trường

Môi trường: Ngành không thể thiếu trong thời đại công nghiệp 11/07/2017 1 Lượt xem

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đem lại nhiều lợi ích, thể hiện qua sự tăng trưởng kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, mặt trái của sự phát triển này chính là vấn đề ô nhiễm môi trường.