Bản vẽ chi tiết thiết kế, công nghệ hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải được sưu tầm và tổng hợp lại chính xác và chi tiết nhất

 
Bản vẽ - Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải
 
 
Bản vẽ hệ thống xử lý nước cấp 10m3 - Tải xuống
 
 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 20m3/ngày đêm - Tải xuống


 
Sơ đồ công nghệ hệ thống xlnt nước thải sinh hoạt - Tải xuống
Sơ đồ công nghệ hệ thống xlnt sản xuất - Tải xuống


 
Mặt bằng bố trí cụm bể Tuyển nổi, Điều hòa, Aerotank- Tải xuống
 
 
Bản vẽ chi tiết 1 đơn nguyên của bể AEROTANK - Tải xuống

 
Bản vẽ chi tiết bể lắng ly tâm - Tải xuống
 
 
Bản vẽ chi tiết bể lắng ly tâm - Tải xuống
 
 
Bản vẽ chi tiết bể UASB - Tải xuống


 
Bản vẽ chi tiết bể UASB - Tải xuống
 
>>>Xem thêm: Thiết bị xử lý nước thải