Quá trình làm sạch song chắn rác và khử nước đồng thời với áp suất cao

05/08/2023 255 lượt xem quantri

Các thiết bị áp suất cao thông thường thường chỉ đạt được hàm lượng chất khô kém (DS) khi xử lý rác đô thị mà không được rửa trước. Độ nhớt của phân, dầu mỡ và bùn, luôn được chứa trong các tấm lọc, không cho phép tích tụ áp suất cao hơn trong máy ép (xem hình 1). Do đó, điều hoàn toàn cần thiết là phải rửa song chắn trước để đạt được hàm lượng DS cao.

Cách xử lý song chắn rác thông thường này thường gây ra chi phí đầu tư, bảo trì và phụ tùng thay thế rất cao. Máy ép rửa cao áp WAP (WAP/HP) mới là sự kết hợp thành công giữa thành phần áp suất cao đã được chứng minh rõ ràng của máy ép rửa ROTAMAT® loại Ro4/HP và máy ép rửa WAP. Quá trình rửa ssong chắn diễn ra trong khu vực rửa, giống như trong WAP, được đặt trong ống băng tải. Các song chắn đã rửa sạch sau đó được chuyển vào hình nón áp suất cao, nơi diễn ra quá trình ép mạnh.

Kỹ thuật thông minh trong hình nón áp suất cao cho phép phản ứng trong vòng vài giây với những thay đổi vật liệu có thể xảy ra trong quá trình rửa song chắn, tức là máy hoạt động vĩnh viễn ở áp suất cao nhất trong vùng ép và do đó đạt được hàm lượng DS tuyệt vời liên tục trong khoảng từ 50 đến 60%, như hệ thống tham khảo đầu tiên cho thấy!
05/08/2023 255 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm