Westerntech Việt Nam cung cấp và lắp đặt hệ thống van cửa lật – thoát nước thuộc Dự án thoát nước Trà Vinh.

Van Cửa Lật dự án thoát nước Trà Vinh

WesternTech Việt Nam cung cấp van cửa, van cổng chất lượng cao giá tốt ... sản xuất, nhập khẩu, cung cấp và lắp đặt các chủng loại van cửa lật bao gồm: Van cửa lật trên kênh, van cửa lật gắn tường, van cửa phai, van cửa phai kích thước lớn, van ngăn triều...

Một số hình ảnh thiết bị tại công trình:
 
Van Cửa Lật dự án thoát nước Trà Vinh

Van Cửa Lật dự án thoát nước Trà Vinh

Van Cửa Lật dự án thoát nước Trà Vinh

Van Cửa Lật dự án thoát nước Trà Vinh