Westerntech Việt Nam Thi công hệ thống xử lý nước thải nhà máy dệt may TAV, Thái Bình

Thời gian: 2015 - 2016
Công nghệ: Kỵ khí, lọc màng MBR
Màng MBR hãng KUBOTA, Nhật Bản.
Công suất hệ thống: 500 m3/ ngày đêm.
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: Cột A, QCVN 40:2011


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0967 608 585.