Westerntech Việt Nam là nhà thầu cơ điện cung cấp trang thiết bị công nghệ và lắp đặt, vận hành chuyển giao hệ thống xử lý nước thải thị xã Bỉm Sơn, công suất: 3500 m3/ ngày đêm.

 
Van Cửa Phai Bỉm Sơn Thanh Hóa

 
Van Cửa Phai Bỉm Sơn Thanh Hóa

 
Van cửa phai Bỉm Sơn Thanh Hóa

 
Máy ép bùn Bỉm Sơn

 
Máy ép bùn WesternTech VN
 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0967 608 585.