WesternTech Việt Nam cung cấp và lắp đặt hệ thống van cửa phai – thoát nước thuộc Dự Án Nhà máy nước Tân Hiệp, tình Bình Dương.

Thiết kế Van Cửa Phai Nhà Máy Nước Tân Hiệp tỉnh Bình Dương

WesternTech Việt Nam cung cấp van cửa, van cổng chất lượng cao giá tốt ... sản xuất, nhập khẩu, cung cấp và lắp đặt các chủng loại van cửa phai bao gồm: Van cửa phai trên kênh, van cửa phai gắn tường 4 mặt kín, van cửa phai kích thước lớn, van cửa lật, van ngăn triều...


Một số hình ảnh thiết bị tại công trình:
 
Thiết kế Van Cửa Phai Nhà Máy Nước Tân Hiệp tỉnh Bình Dương

Thiết kế Van Cửa Phai Nhà Máy Nước Tân Hiệp tỉnh Bình Dương

Thiết kế Van Cửa Phai Nhà Máy Nước Tân Hiệp tỉnh Bình Dương