1
Bạn cần hỗ trợ?
Tiếng Việt
English
 
Quảng cáo các trang con

BỂ LẮNG CÁT (GRIT CHAMBER)

Cập nhật: 25/05/2018
Lượt xem: 9042
 

Phương pháp tính toán bể lắng cát trong công trình xử lý nước thải


--> Xem thêm: Các thiết bị của bể lắng cát: Bể lắng cát ngang, bể lắng cát xoáy

--> Các loại máy tách rác cho công trình xử lý nước và nước thải

--> Các loại thiết bị xử lý, nén ép bùn 1 Nguồn Cát


- Rửa đường phố;

- Nước thải sinh hoạt.


2 Mục Đích Bể lắng cát


Bể lắng cát được sử dụng nhằm mục đích:


- Tránh mài mòn và phá hỏng những bộ phận chuyển động cơ học;

- Giảm sự hình thành các chất lắng trng đường ống, kênh dẫn;

- Giảm số lần làm sạch thiết bị phân hủy.


3 Cơ Sở Lý Thuyết


- Dựa vào quá trình lắng tự do của các hạt;


- Áp dụng định luật Stokes (với dòng chảy tầng).


+ Định luật Stoke (đv cáchạt hình cầu)
 


- Vs : vận tốc lắng (m/s);

- g : gia tốc trọng trường (m/s2);

- ρs : khối lượng riêng của chất rắn (kg/m3);

- ρL : khối lượng riêng của chất lỏng (kg/m3);

- μ : độ nhớt của chất lỏng (kg/s.m).


- Hạt có d = 0,2 mm, ρs = 2,65 kg/L, ρL = 1 kg/L, Vs = 0,021 m/s

- Diện tích tiết diện ngang của bể lắng cát:


                   


- Chiều dài cần thiết của bể lắng cát:


W x hmax x Vh = W x L x vs

+ hmax : Chiều cao cực đại của bể lắng cát;

+ vs : Vận tốc lắng của hạt cát d = 0,2 mm, vs = 0,021 m/s;

+ L : Chiều dài của bể lắng cát;

+ vh : Vận tốc theo phương ngang (vận tốc tới), vh = 0,3 m/s.


L 14 hmax


- Hệ số an toàn f = 1,2 - 1,5 L 18 hmax

- Tốc độ lắng của hạt cát trong nước thải = độ lớn thủy lực của hạt = tải trọn bề mặt của bể lắng cát = U0


Bảng 2.1 U0 theo đường kính hạt trong nước thải sinh hoạt ở 150C


d (mm)

U0 (mm/s)

 

d (mm)

U0 (mm/s)

0,10

5,12

 

0,30

28,30

0,12

7,37

 

0,35

34,50

0,15

11,50

 

0,40

40,70

0,20

18,70

 

0,50

51,60

0,25

24,20

   

Nguồn: Lai (1999).


4 Đặc Tính Và Số Lượng Cát Trong Nước Thải


Đặc Tính


- Tương đối dễ làm ráo nước;

- Sau khi làm khô, độ ẩm = 13-65%; VSS = 1 - 56%

- Cát trơ (sạch) có ρ = 2,65 - 2,7 kg/L;

- Khi có chất hữu cơ dính bám ρ = 1,3 kg/L;

- Khi đổ thành đống ρ = 1.600 kg/m3;

- Kích thước hạt cát d = 0,2 - 2 mm;

- Cát chưa rửa có thể chứa 50% cặn hữu cơ.


Lượng cát phát sinh từ bể lắng cát có thể ước tính bằng 0,037-0,22 m3 cát/1000 m3 nước thải.


3.5 Thiết Kế Bể Lắng Cát


BỂ LẮNG CÁT NGANG


Trong bể lắng cát ngang, nước chuyển động theo phương ngang (dọc theo chiếu dài bể và mặt bằng bể có dạng hình chữ nhật.- Chiều cao phần công tác H của bể chọn theo tỷ lệ H/L, kiểm tra theo V và thời gian lưu nước (HRT_;

- HRT = 1 - 2 phút = 60 - 120 s;

- Để chất hữu cơ không lắng được, vận tốc dòng chảy phải bằng hằng số. Điều này có thể khống chế được bằng cách xây cửa tràn;

- Chiều rộng cửa tràn thu hẹp từ B xuống b;

- Đáy cửa tràn chênh với đáy bể lắng cát một khoảng tính bằng ΔP nhằm tạo độ chênh áp, nhờ đó nước ra khỏi bể lắng có vận tốc không đổi.


Trong đó:


+ Qmax, Qmin: lưu lượng tối đa và tối thiểu qua BLC khi tốc độ nước chảy qua bể là v không đổi;

+ K = Qmin/Qmax;

+ m: hệ số lưu lượng của cửa tràn phụ thuộc vào góc tới (Bảng 2.2).


Bảng 2.2 Giá trị m đối với cửa tràn theo góc tới θ


b/B

Cotgθ = 0

Cotgθ = 0,5

Cotgθ = 1

Cotgθ = 2

Cotgθ = 3

0,1

0,320

0,343

0,350

0,353

0,350

0,2

0,324

0,346

0,352

0,355

0,352

0,4

0,330

0,350

0,356

0,358

0,356

0,6

0,340

0,356

0,361

0,363

0,361

0,8

0,355

0,365

0,369

0,370

0,369

0,9

0,367

0,373

0,375

0,376

0,375

1,0

0,385

0,385

0,385

0,385

0,385


  • Vận tốc lắng của cát thay đổi theo kích thước hạt cát và nhiệt độ (Bảng 2.3).


Bảng 2.3 Vtốc lắng của cát trong nước ở t0C khác nhau


d (mm)

Vận tốc lắng (mm/s)

d (mm)

Vận tốc lắng (mm/s)

50C

100C

150C

200C

50C

100C

150C

200C

3,50

240,5

245,5

250,5

255,5

0,275

21,55

23,78

26,0

28,82

3,00

225,5

227,5

232,5

237,5

0,25

18,45

20,5

22,5

24,6

2,50

204,2

209,2

214,2

219,2

0,20

12,85

14,5

16,15

17,8

2,00

182,5

187,5

192,5

197,5

0,15

7,87

9,15

10,42

11,69

1,75

168,2

173,2

178,2

183,2

0,14

6,92

8,12

9,32

10,52

1,50

151,5

156,5

161,5

166,5

0,13

6,00

7,15

8,30

9,45

1,25

133,0

138,0

143,0

148,0

0,125

5,52

6,64

7,77

8,90

1,00

112,0

116,85

121,7

126,55

0,12

5,1

6,175

7,25

8,325

0,90

103,2

107,9

112,6

117,2

0,11

4,55

5,40

6,25

7,10

0,85

98,4

102,95

107,5

112,05

0,10

3,85

4,6

5,35

6,10

0,80

93,65

98,08

102,92

106,92

0,095

3,44

4,14

4,84

5,54

0,77

91,3

95,65

100,0

104,35

0,0925

3,34

3,97

4,60

5,23

0,75

88,1

92,3

96,5

100,7

0,090

3,15

3,75

4,35

4,95

0,70

81,6

85,7

89,8

93,9

0,085

2,82

3,36

3,90

4,44

0,65

74,8

78,75

82,7

86,65

0,080

2,525

3,005

3,485

3,965

0,60

67,8

71,55

75,3

79,05

0,075

2,245

2,665

3,085

3,505

0,50

53,35

56,68

60,0

63,32

0,070

1,940

2,32

2,70

3,08

Bảng 2.3 Vtốc lắng của cát trong nước ở t0C khác nhau


d (mm)

Vận tốc lắng (mm/s)

d (mm)

Vận tốc lắng (mm/s)

50C

100C

150C

200C

50C

100C

150C

200C

0,400

39,7

42,6

45,5

48,4

0,0685

1,847

2,217

2,587

2,957

0,375

36,2

39,0

41,8

44,6

0,0690

1,682

2,007

2,332

2,657

0,350

32,4

35,05

37,7

40,35

0,0615

1,51

1,805

2,10

2,395

0,325

28,7

31,2

33,7

36,2

0,0600

1,455

1,73

2,005

2,280

0,300

25,1

27,45

29,7

32,15

0,0570

1,325

1,57

1,815

2,060


- Chiều cao lớp cát trong bể lắng cát:+ hc : chiều cao lớp cát trong bể;

+ L : chiều dài bể lắng cát;

+ n : số ngăn công tác;

+ B : chiều rộng của một ngăn công tác.


- Chiều cao xây dựng của bể lắng cát:


HXD = hmax + hc + 0,4


- Kiểm tra lại sao cho vmin 0,15 m/s.


- Diện tích hữu ích của sân phơi cát:+ F : diện tích hữu dụng của sân phơi cát (m2);

+ P : lượng cát giữ lại ở bể lắng P = 0,02 l/ng.ngđ;

+ N : dân số tính toán;

+ h : chiều cao lớp bùn cát = 4-5 m/năm.


BỂ LẮNG CÁT THỔI KHÍ


Ứng Dụng


- Trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất lớn;

- Khí sẵn có, rẻ tiền;

- Quá trình sục khí làm tăng hiệu quả xử lý.


Ưu Điểm


- Hiệu quả không phụ thuộc vào lưu lượng;

- Quá trình sục khí cung cấp năng lượng tách chất hữu cơ khỏi cát;

-   Hiệu quả tách cát cao.

- Tránh quá trình phân hủy chất hữu cơ khi vận tốc dòng chảy nhỏ.Tính Toán Bể Lắng Cát Thổi Khí


- Vận tốc xoay 0,25 - 0,3 m/s;

- Tỷ lệ chiều rộng và chiều sâu W : H = 1 - 1,5;

- Thời gian lưu nước HRT = 3 - 5 phút;

- Khí cấp vào = 3 - 8 m3/m2.h.


Tốc độ chuyển động xoay được duy trì không đổi nhằm:


- Bảo đảm cặn hữu cơ ở trạng thái lơ lửng;

- Tạo điều kiện cho các hạt cát va chạm với nhau, tách bớt cặn hữu cơ bám quanh;

- Cát sạch hơn, thành phần vô cơ chiếm 90-95% nên để lâu khôn gây mùi hôi thối..


Hệ thống sục khí được làm ống nhựa châm lỗ, đường kính lỗ = 3,5 - 5,0 mm. Ống đặt ngập trong nước ở khoảng cách bằng 0,7 - 0,75 H và cách đáy bể 45-60 cm.


Cát có thể được lấy khỏi bể lắng bằng phương pháp thủ công hay cơ giới, một cách lien tục hay gián đoạn, cũng có thể dùng bơm phun tia dồn cát về máng thu. Trong trường hợp này cần:


- Lắp ống cấp nước φ 100 mm;

- Cấp nước cho vòi đặt cách nhau 0,4 m;

- Lưu lượng nước lùa cát: Q = v.F = v.B.L (m3/s). Trong đó, v là vận tốc đẩy cát về máng thu = 0,0065 m/s (đẩy cát cỡ 0,05 cm) và  F là diện tích mặt bằng bể (m2).


Bảng 2.4 Thông số thiết kế bể lắng cát thổi khí


Thông số

Khoảng

Đặc trưng

HRT đối với Qmax (phút)

2 – 5

3

Kích thước bể:

+ Độ sâu (ft)

+ Chiều dài (ft)

+ Chiều rộng (ft)

+ Tỷ số chiều rộng – độ sâu

+ Tỷ số chiều dài – chiều rộng


 7 – 16

25 – 65

 8 – 23

1:1 – 5:1

3:1 – 5:1

1,5 : 1

4,0 : 1

Khí cung cấp (ft3/phút.ft chiều dài)

2,0 : 5,0

 

Lượng cát (ft3/Mgal)

0,5 – 27

2,0

ft3/phút.ft x 0,0929 = m3/phút.m

ft3/Mgal x 0,00748 = m3/103 m3

Nguồn: Giáo trình Xử lý nước thải--> Xem thêm: Các thiết bị của bể lắng cát: Bể lắng cát ngang, bể lắng cát xoáy,...


Các tin tức khác:
Thông số vận hành hệ thống xử lý nước thải môi trường bằng phương pháp sinh học hiếu khí (395 Lượt xem)
Công nghệ xử lý nước ngầm thành nước cho sinh hoạt (204 Lượt xem)
Công nghệ xử lý nước biển thành nước cấp cho sinh hoạt (689 Lượt xem)
HƯỚNG DẪN CHỌN VAN CỬA PHAI (777 Lượt xem)
Sản Xuất Van Cửa Phai (2159 Lượt xem)
SCADA là gì? Tại sao những doanh nghiệp hiện nay lại cần đến hệ thống SCADA? (462 Lượt xem)
Tính toán thiết kế bể SBR (10737 Lượt xem)
Tổng quan nghiên cứu công nghệ SBR (4747 Lượt xem)
Tổng Hợp Các Mẫu Thiết Kế Bản Vẽ Van Cửa Phai Mới Nhất 2019 (620 Lượt xem)
Xử lý nước thải sinh hoạt bằng vi sinh vật hiếu khí (246 Lượt xem)
Ưu - Nhược điểm của công nghệ xử lý nước thải SBR (874 Lượt xem)
Các hệ thống xử lý nước thải cho môi trường hiện nay (599 Lượt xem)
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHI PHÍ THẤP (450 Lượt xem)
Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng cây chuối hoa (158 Lượt xem)
Hướng dẫn lắp đặt van cửa phai (penstock) (992 Lượt xem)
Xử lý nước thải đô thị bằng công nghệ MBR (381 Lượt xem)
Tổng quan về Xử lý nước thải bệnh viện (Phần 4) (412 Lượt xem)
Thiết bị phơi khô bùn Huber Belt Dryer BT (236 Lượt xem)
Giải pháp loại bỏ mùi hôi nồng nặc và các độc tố của hệ thống xử lý nước thải tập trung (1101 Lượt xem)
Xử lý cơ học (577 Lượt xem)
Tin tức đọc nhiều:
Tính toán thiết kế và vận hành bể tự hoại (Septic) (55058 Lượt xem)
Hồ sinh học trong xử lý nước thải (21955 Lượt xem)
Nguyên nhân gây nên váng, bọt trong bể hiếu khí? (19449 Lượt xem)
Bể lọc ngược qua tầng bùn kỵ khí (bể UASB) (15585 Lượt xem)
Vi khuẩn vi sinh dạng sợi trong xử lý nước thải (13652 Lượt xem)
Hệ thống bơm Airlift - Bơm siêu tiết kiệm năng lượng (13384 Lượt xem)
Tổng hợp bản vẽ chi tiết, sơ đồ công nghệ thiết kế hệ thống xử lý nước thải (12182 Lượt xem)
Ứng dụng phương pháp Tuyển nổi áp lực xử lý nước rửa lọc (10863 Lượt xem)
Các Phương pháp xác định COD, BOD, DO (10755 Lượt xem)
Tính toán thiết kế bể SBR (10737 Lượt xem)
SONG CHẮN RÁC (SCREEN) (10677 Lượt xem)
CÔNG NGHỆ VI SINH VẬT TRONG XỬ LÝ RÁC THẢI (10244 Lượt xem)
TÍNH TOÁN HỆ THỐNG XLNT AO (8722 Lượt xem)
Trạm xử lý nước cấp với công nghệ lọc tự rửa (8533 Lượt xem)
Công nghệ xử lý nước thải ngành tái chế giấy (7918 Lượt xem)
Hệ thống xử lý nước thải tinh bột sắn (7731 Lượt xem)
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ LẮNG HAI VỎ ( BỂ LẮNG IMHOFF) (7196 Lượt xem)
Tính toán thiết kế bể lọc ngược qua tầng bùn kỵ khí (UASB) (6895 Lượt xem)
Tính toán thiết kế bể lọc kỵ khí (6739 Lượt xem)
Công nghệ lọc trọng lực tự động (lọc tự rửa, lọc không van) (6610 Lượt xem)