Xử lý bùn bể tự hoại

04/08/2023 713 lượt xem quantri

Xử lý nước thải không tập trung yêu cầu xử lý bùn tập trung

Ảnh hệ thống xử lý

Bể tự hoại được tạo ra bởi việc xử lý nước thải không tập trung, phải được thu gom bằng xe chở nhiên liệu và được xử lý tập trung. Trong trường hợp nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất dư thì bùn thải sẽ được xử lý tại đó. (Xem giải pháp xử lý bùn nhiễm bẩn của HUBER).

Tại các nước đang phát triển và phát triển thường rất ít các nhà máy xử lý nước thải tập trung. Chính điều này đã dấn đến việc thu gom bùn tự hoại đổ vào môi trường mà không có bước xử lý tiếp theo. Giải pháp này tương đối rẻ nhưng lại gây ra tác hại lớn.

Việc phát sinh mùi hôi thối ở vùng hoang dã không gây ảnh hưởng đến con người nhưng có thể lây nhiễm sang động vật từ đó lây gián tiếp cho con người. Bùn tự hoại được đổ ra sẽ tiếp tục phân hủy kỵ khí tạo ra H2S và một lượng lớn khí metan.

Quy trình


Sơ đồ xử lý

Miêu tả hệ thống

– Bể tự hoại có mùi giống mùi trứng thối và có tính ăn mòn cao. Nó chứa các hạt cát và sỏi cũng như các mảnh vỡ.

– Bể được đưa vào xe chở nhiên liệu và được thải trực tiếp vào HUBER ROTAMAT® Complete Plant để xử lý cơ học trước. Một máy lược rác tinh và bể lắng cát được tích hợp trong thiết bị, máy lược rác tinh đồng thời rửa, làm sạch và nén các vật liệu lọc bị loại bỏ, chúng sẽ được xử lý như chất thải rắn. Các khoáng vật rắn được đưa ra khỏi buồng lắng cát và phân loại, sau đó sẽ được rửa sạch và tách nước trong máy rửa cặn. Sản phẩm sau đó sẽ được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng.

– Sau khi các chất rắn đáng lo ngại được loại bỏ, bùn thải sẽ được khử nước trong máy ROTAMAT® Screw Press. Bùn sau đó sẽ được ủ lại để ổn định hiếu khí và giảm mầm bệnh.

– Ngoài ra, bùn tự hoại được tập trung trong ROTAMAT® Screw Thickener và được ổn định bằng phân hủy kỵ khí. Khí gas tạo ra được sử dụng cho việc phát điện và tạo nhiệt.

– Bùn tự hoại sau đó sẽ được dùng làm phân bón, cải tạo đất. Các chất lọc ra từ bùn tách nước sẽ được đưa vào  HUBER Membrane Bio-Rector. Nước không chứa chất rắn và vi khuẩn sẽ được tái chế hoặc phục vụ cho mục dích tưới tiêu do chứa nhiều N và P.

– Các thiết bị của HUBER đều được làm từ thép không gỉ và đóng kín để tránh mùi hôi và sự ăn mòn.

Các trường hợp nghiên cứu

Các sản phẩm

Một số hình ảnh thiết bị

           
              
          
04/08/2023 713 lượt xem quantri