Tính thuế tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thuỷ điện

25/07/2023 185 lượt xem quantri
Theo ước tính, khoảng 1,2% sản lượng điện do Nhà máy của Công ty tôi sản xuất được sử dụng để vận hành các tổ máy phục vụ việc phát điện của Nhà máy. Vậy, sản lượng điện tiêu dùng nội bộ này có phải kê khai để nộp thuế tài nguyên không?
Trả lời:
Về vấn đề bà Yến hỏi, Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Luật Thuế Tài nguyên số 45/2009/QH12, đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện bán cho bên mua điện theo hợp đồng mua bán điện hoặc sản lượng điện giao nhận trong trường hợp không có hợp đồng mua bán điện được xác định theo hệ thống đo đếm đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, có xác nhận của bên mua, bên bán hoặc bên giao, bên nhận.
Căn cứ quy định trên thì sản lượng điện làm căn cứ tính thuế tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thuỷ điện là sản lượng điện do cơ sở thuỷ điện bán cho bên mua theo hợp đồng mua bán điện hoặc sản lượng điện giao nhận trong trường hợp không có hợp đồng mua bán điện theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật Thuế Tài nguyên.
Về sản lượng tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện đã được quy định cụ thể tại Luật thuế Tài nguyên nên không có căn cứ tính thuế tài nguyên đối với sản lượng điện tiêu dùng nội bộ.

Tính thuế tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thuỷ điện

25/07/2023 185 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm