Thiết bị giám sát an toàn

Nhiệm vụ chính của các song chắn rác được lắp đặt trong đầu vào đến các nhà máy xử lý nước thải là bảo vệ các hệ thống máy móc ở hạ lưu và đảm bảo hoạt động hoàn hảo của nhà máy xử lý nước thải. Khi chọn song chắn để vận hành, người ta thường cho rằng chỉ xảy ra trường hợp có những vật liệu kích thước lớn đến một mức tối đa nhất định. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều vật liệu không lường trước được như vỏ lon, ván gỗ, cành cây lớn hoặc thậm chí cả thanh sắt cũng được tìm thấy trong cống rãnh.

Mặc dù vật liệu thô như vậy chắc chắn không nên ở trong cống rãnh, nhưng không thể chắc chắn là chúng không có ở đó. Giả sử vật liệu đó trôi đến song chắn rác, điều này có thể dẫn đến sự cố và gián đoạn hoạt động của cả hệ thống tách rác và hệ thống ở hạ lưu, chẳng hạn như băng tải hoặc máy ép rửa. Việc sửa lỗi rất tốn thời gian, đòi hỏi nhân sự và chi phí cao.

Chính vì vậy, hệ thống giám sát an toàn HUBER đã ra đời để giải quyết vẫn đề trên

download

Sản phẩm hot