Nước sông Nhuệ – Đáy đoạn chảy qua địa phận tỉnh Hà Nam bị ô nhiễm báo đông cấp 2

13/06/2023 126 lượt xem quantri

Hiện nay, nước thải từ Hà Nội đang đổ về sông Nhuệ. Lúc 8 giờ 00 phút ngày 3/4/2017, nước tại cống Nhật Tựu có màu xám đen, mùi hôi. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Sở TN&MT Hà Nam đã lấy và phân tích mẫu nước tại cống Nhật Tựu.

Kết quả cho thấy, nồng độ chất ô nhiễm như: Amoni là 17,8 mg/L-N, vưọt 59,33 lần; ôxy hoà tan là 1,33 mg/L, nhỏ hơn 3,76 lần giới hạn cho phép loại A2 theo QCVN 08- T:2015/BTNMT (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp). Nước sông đã bị ô nhiễm báo động cấp 2 theo quy định bảo vệ môi trường của UBND tỉnh.

Theo thông báo của Trạm quản lý công trình Nhật Tựa, cống Nhật Tựu đang mở do đó nước sông Đáy có khả năng bị ô nhiễm.

Để hạn chế thiệt hại cho nhân dân, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để nghị UBND các huyện, thành phố kịp thời thông báo cho các xã, phường, thị trấn ven sông Nhuệ, sông Đáy, sông Duy Tiên có biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thuỷ sản; Công ty CP Nước sạch Hà Nam bố trí trực theo dõi bơm nước, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân; Đài phát thanh địa phương thông báo để nhân dân trong khu vực sử dụng tiết kiệm nước sạch, có biện pháp bảo vệ các loài thuỷ sản nuôi trên sông.

(Nguồn: Theo TN&MT)

13/06/2023 126 lượt xem quantri