Máy ép bùn băng tải model DRPP

12/08/2023 1023 lượt xem quantri

1. Khái quát công nghệ

Là máy khử nước kiểu ép băng tải cho hiệu quả kinh tế, vừa có tính năng khử nước cao vừa gọn nhẹ nhờ sử dụng cơ cấu ép kiểu con lăn hành tinh.

2. Đặc trưng (Tính năng)

 • Tỉ lệ khử nước cao
 • Gọn nhẹ
 • Tính năng xử lý ổn định
 • Hàm lượng nước ít biến đổi mặc cho có sự biến động về khối lượng bùn cần xử lý
 • Chịu ăn mòn, duy trì, quản lý dễ dàng

3. Điều kiện, lĩnh vực ứng dụng

 • Bùn nước thải công nghiệp (thực phẩm, đồ uống v.v.)
 • Bùn từ xử lý nước thải sinh hoạt
 • Bùn từ xử lý phân-nước giải
 • Bùn từ xử lý nước thải bãi chôn lấp rác

4. Vận hành, duy tu, quản lý

 • Hàm lượng nước ít biến đổi mặc cho có sự biến động về khối lượng bùn cần xử lý
 • Chịu ăn mòn, duy trì, quản lý dễ dàng

5. Khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Có thể ứng dụng trực tiếp công nghệ này tại các doanh nghiệp Việt Nam.
Contact (Japan) : EBARA ENGINEERING SERVICE co.,LTD.
International Water Buisiness Division Sales & Marketing Department No.2
Address : 11-1 Haneda Asahi-cho, Ohta-ku, Tokyo 144-8610, Japan
Phone : +81-3-6275-9111
Website : httpV/www.ees.ebara.com
Languages : English, Japanese
12/08/2023 1023 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm