Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm tại Việt Nam

07/08/2023 332 lượt xem quantri

Công nghệ xử lý nước thải đang áp dụng tại các nhà máy dệt nhuộm bao gồm 4 loại chính: Kết hợp hóa lý (keo tụ/tạo bông) và lọc; Hóa lý và sinh học hiếu khí hay ngược lại; Hóa lý, sinh học hiếu khí và hóa lý; Hóa lý, sinh học và lọc (lọc cát hay than hoạt tính).

Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm

Với đặc thù của ngành dệt nhuộm là sử dụng nhiệt trong quá trình nhuộm do đó nước thải thường có nhiệt độ cao. Để “an toàn” cho các công đoạn tiếp theo của hệ thống xử lý nước thải một số đơn vị thường sử dụng tháp giải nhiệt hoặc giàn làm mát vì vậy trong một số trường hợp có thể coi đó là công trình đầu tiên trong hệ thống xử lý nước thải của ngành dệt nhuộm.
Tùy thuộc vào yêu cầu của nguồn tiếp nhận nước thải mà áp dụng các công nghệ xử lý. Ví dụ đối với các nhà máy nằm trong KCN có hệ thống XLNT tập trung, nước thải của nhà máy chỉ yêu cầu xử lý đạt nguồn loại C sau đó đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của KCN thì lúc đó nhà máy chỉ cần xây dựng một trạm xử lý với quy mô phù hợp và công nghệ XLNT dừng ở cấp độ xử lý sơ bộ và xử lý hóa lý (keo tụ/tạo bông) là có thể đáp ứng được yêu cầu.

Mục đích xử lý nước thải dệt nhuộm

Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm bao gồm nhiều phương pháp khác nhau, mỗi phương pháp đạt một hiệu quả nhất định đối với một vài chất ô nhiễm tương ứng. Công nghệ XLNT được áp dụng nhằm loại bỏ các thành phần như nhiệt độ, độ màu, chất rắn lơ lửng (SS), COD, BOD5 và kim loại nặng.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0967 608 585.

07/08/2023 332 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm