Dung tích 7 hồ chứa thủy lợi lớn nhất ở Việt Nam hiện là bao nhiêu

22/06/2023 479 lượt xem quantri
Tổng dung tích các hồ chứa thủy lợi ở Việt Nam hiện là bao nhiêu?
Tính đến 01/4/2014, tổng dung tích (theo thiết kế) hồ chứa thủy lợi là 12 477 triệu m2 với 6.080 hồ chứa các loại
Chia ra:
–          Đồng bằng sông Hồng: 448 hồ chứa với tổng dung tích 619 triệu m3.

Ảnh: Hồ chứa nước Đồng Đò huyện Sóc Sơn với dung tích 0,9 triệu m3, xây dựng năm 1998
–          Trung du và miền núi phía Bắc: 2.169 hồ chứa với 1259 triệu m3.
Ảnh: Hồ Tràng Vinh tỉnh Quảng Ninh dung tích 75 triệu m3, xây dựng năm 1999.
–          Bắc trung bộ và Duyên hải miền trung: 2.296 hồ chứa với 7066 triệu m3.
Ảnh: Hồ Tả Trạch tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng 2013 với dung tích 646 triệu m3.
–          Đồng bằng sông Cửu Long 12 hồ chứa với 8 triệu m3.
Ảnh: Hồ chứa nước Dương Đông tỉnh Kiên Giang có dung tích 3,3 triệu m3.
–          Tây nguyên: 1.069 hồ chứa với 1389 triệu m3.

Ảnh: Hồ Ea- Soup tỉnh Đắck lắk có dung tích 147 triệu m3.
–          Đông Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh 86 hồ chứa với 2137 triệu m3.
Ảnh: Hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh có dung tích 1110 triệu m3, xây dựng năm 1983.

Ảnh: Hồ Tràng Vinh tỉnh Quảng Ninh dung tích 75 triệu m3, xây dựng năm 1999.

22/06/2023 479 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm