VI EN

Tin tức chuyên ngành

Đề án "Xử lý chất thải y tế nguy hại TP Hà Nội đến năm 2020 22/01/2018 1.275 Lượt xem

Hà Nội đảm bảo 100% các cơ sở y tế trên địa bàn, từ tuyến T.Ư đến tuyến huyện, thực hiện việc lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế bảo đảm tiêu chuẩn,

2018: Năm của nước thải thông minh 19/01/2018 1.135 Lượt xem

Vào năm 2017, SWAN đã tiến hành một cuộc khảo sát về giám sát chất thải đô thị thay mặt cho CH2M và WE & RF để phân tích những thách thức hiện tại, khả năng và tình hình triển khai mạng lưới cảm biến trong các hệ thống thu gom nước thải đô thị

Nước rỉ rác: Cơ chế hình thành các khí trong bãi chôn lấp 15/01/2018 3.798 Lượt xem

Lưu lượng nước mưa thường rất lớn so với nước rác, có thể gấp hàng trăm thậm chí tới hàng ngàn lần, phụ thuộc vào thời gian và cường độ mưa. Lưu lượng nước rác khi có mưa phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

Hà Nội đưa vào hoạt động 15 trạm quan trắc nước thải tự động 12/01/2018 1.688 Lượt xem

TP Hà Nội đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào hoạt động ổn định 10 trạm quan trắc không khí tự động và 5 trạm cung cấp nước mặt tự động.

QCVN 40 về nước thải công nghiệp 03/01/2018 14.326 Lượt xem

Quy chuẩn Việt Nam 40 này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.

Hỏi đáp: Thuế xuất nhập khẩu hệ thống thiết bị xử lý nước thải 12/12/2017 4.202 Lượt xem

Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa năm 2002 (HS 2002) của Tổ chức Hải quan thế giới tại Nhóm 8421

Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không phải đăng ký 04/12/2017 1.111 Lượt xem

Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước với quy mô nhỏ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 44 của Luật tài nguyên nước bao gồm