VI EN

Công nghệ & Giải pháp

Bể lọc ngược qua tầng bùn kỵ khí (bể UASB) 08/01/2015 24.934 Lượt xem

Trong bể lọc ngược qua tầng bùn kị khí UASB, các chất bẩn hữu cơ trong nước thải được giữ lại và ô xy hoá trong điều kiện yếm khí ngay tại trong lớp bùn hoạt tính kỵ khí ở vùng đáy bể.

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC 08/01/2015 2.855 Lượt xem

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

TÍNH TOÁN HỆ THỐNG XLNT AO 08/01/2015 11.618 Lượt xem

TÍNH TOÁN HỆ THỐNG XLNT AO

SO SÁNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI QUY MÔ NHỎ 08/01/2015 3.782 Lượt xem

So sánh các công nghệ xử lý nước thải ở quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam

Thuyết minh công nghệ xử lý nước bằng màng thẩm thấu ngược RO 08/01/2015 5.016 Lượt xem

Xử lý nước cấp công nghệ thẩm thấu ngược (reverse osmosis- RO) là một giải pháp màng lọc kỹ thuật nhằm loại bỏ nhiều loại phân tử lớn, tách ly các ion tồn tại dưới dạng muối khoáng hòa tan bằng cách dùng áp lực của máy bơm đẩy nước qua màng bán thấm. Kết quả là các muối khoáng hòa tan được giữ lại ở phía bên áp lực của màng và chỉ cho nước sạch (gần tinh khiết) đi qua một cách chọn lọc.

BỂ LẮNG CÁT (GRIT CHAMBER) 08/01/2015 16.061 Lượt xem

Phương pháp tính toán bể lắng cát trong công trình xử lý nước thải. Liên hệ 0967608585

SONG CHẮN RÁC (SCREEN) 08/01/2015 14.107 Lượt xem

Song chắn rác là công trình quan trọng trong hệ thống xử lý nước thải. Song chắn rác của Westerntech Việt Nam được sản xuất bởi HUBER Germany Liên hệ 0914 427463

Tính toán thiết kế bể SBR 03/01/2015 14.471 Lượt xem

Tổng quan nghiên cứu công nghệ SBR 03/01/2015 6.791 Lượt xem