VI EN

Công nghệ & Giải pháp

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN 21/03/2015 6.390 Lượt xem

Nước thải nhà máy chế biến thủy sản được đặc trưng bởi hàm lượng ô nhiễm chất hữu cơ và nitơ cao. Nồng độ BOD ≥ 1000mg/l và tổng nitơ ≥ 150mg/l. Tỉ lệ COD/BOD5 nằm trong khoảng 1,1 - 1,3, cho phép xử lý nước thải theo phương pháp sinh học đạt hiệu quả cao. Trong quá trình tính toán hệ thống xử lý cần phải tính đến tính không ổn định của lưu lượng và thành phần dòng thải theo thời gian

Cơ sở tính toán hệ số pha loãng nước mưa trong hệ thống thoát nước chung 21/03/2015 4.736 Lượt xem

Cơ sở tinh toán hệ số pha loãng nước mưa trong hệ thống thoát nước chung, thoát nước, xử lý nước thải

công nghệ xử lý nước bằng màng thẩm thấu ngược RO 21/03/2015 2.890 Lượt xem

công nghệ xử lý nước bằng màng thẩm thấu ngược RO

Quản lý bùn thải : Thách thức và giải pháp 27/02/2015 1.943 Lượt xem

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước và các công trình vệ sinh,từ ngày 19 đến ngày 21.1.2014 sẽ diễn ra Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về "Quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước và các công trình vệ sinh-FSM3-2015" tại Hà Nội. Hội nghị do Hiệp hội nước quốc tế (IWA),Tổ chức sáng kiến Thành phố thông thái (World Smart Capital Initiative-WSCI), Bộ Xây dựng, Hội cấp thoát nước Việt Nam(VWSA), Viện Khoa học và kỹ thuật Môi trường(IESE)-Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức.

Tiềm năng ứng dụng công nghệ xử lý phân bùn bể tự hoại cho các đô thị ở Việt Nam 27/02/2015 1.788 Lượt xem

Thuật ngữ “Phân bùn” được định nghĩa là hỗn hợp bùn, phân và chất lỏng thu gom được từ hệ thống vệ sinh tại chỗ, riêng lẻ như: các nhà xí, nhà vệ sinh công cộng không có cống thoát nước, bể tự hoại và hố xí dội nước. Phân bùn bể tự hoại là phân bùn tạo ra từ các bể tự hoại (cặn lắng, váng nổi hoặc dạng lỏng). Quá trình hình thành phân bùn được diễn ra chủ yếu trong các bể tự hoại. Bể tự hoại tiếp nhận các sản phẩm bài tiết của người từ các công trình vệ sinh, xử lý phần chất lỏng bằng cách lắng chất rắn. Phần chất rắn trong bùn cặn là 660 g/kg, tỷ trọng điển hình của cặn lắng đáy dạng bùn là 1,4 – 1,5 t/m3 (gần giống cặn lắng nước thải) và hàm lượng nước (độ ẩm) là 50%.

Công nghệ và thiết bị xử lý bùn từ trạm xử lý nước thải 30/01/2015 8.016 Lượt xem

Một trong nhiệm vụ của quá trình xử lý nước thải là chuyển các chất ô nhiễm từ dạng hòa tan sang dạng rắn và tách các chất rắn ra khỏi pha lỏng. Các chất rắn sau khi khử nước (làm đậm đặc) được gọi chung là bùn, chứa nhiều thành phần khác nhau và phải được thải bỏ hợp lý. Bùn sinh ra từ hệ thống xử lý nước thải thường ở dạng lỏng có chứa từ 0,25 -12% chất rắn tính theo khối lượng tùy thuộc vào công nghệ xử lý nước thải được áp dụng. Trong những thành phần cần xử lý, bùn chiếm thể tích lớn nhất và kỹ thuật xử lý cũng như thải bỏ bùn là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong quá trình xử lý nước thải.

Hệ thống xử lý nước thải tinh bột sắn 22/01/2015 10.841 Lượt xem

Hệ thống xử lý nước thải tinh bột sắn

JOHKASOU-Sự thay đổi về quan niệm xử lý nước thải 16/01/2015 2.664 Lượt xem

Xử lý nước thải sinh hoạt, y tế bằng công nghệ vi sinh (tự sinh) hiện là phương pháp thông dụng trên toàn thế giới và đã có từ lâu.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ. 14/01/2015 1.852 Lượt xem

Để đảm bảo cho các quá trình phân huỷ sinh học các chất hữu cơ diễn ra bình thường cũng như chế độ thuỷ lực của các công trình XLNT được ổn định, hỗn hợp nước thải sinh hoạt và nước thải các phòng thí nghiệểm trước khi đưa vào bể xử lý sinh học phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

Cơ Sở Lựa Chọn Phương Pháp Xử Lý Nước Thải Của Các Xí Nghiệp Công Nghiệp 08/01/2015 3.830 Lượt xem

Cơ Sở Lựa Chọn Phương Pháp Xử Lý Nước Thải Của Các Xí Nghiệp Công Nghiệp