VI EN

Tin tức

Việt Nam - nước thải rác ra đại dương thuộc nhóm nhiều nhất 26/03/2015 1.330 Lượt xem

Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới nhưng cũng sở hữu hệ thống quản lý rác thải kém hiệu quả nhất.

Phân bùn chưa xử lý có nguy cơ tràn ở Hà Nội 26/03/2015 1.175 Lượt xem

Mỗi năm, công ty Môi trường đô thị Hà Nội thu gom, vận chuyển và xử lý số phân bùn bể phốt trên địa bàn 4 quận và các trại giam khoảng 6.698 tấn, đạt khoảng 18 tấn/ngày.

Nghiên cứu hình thức hợp tác công tư (PPP) cho các dự án quản lý phân bùn 26/03/2015 1.098 Lượt xem

Đầu tư theo hình thức công – tư (Public Private Partnership – PPP) là hình thức mà Nhà nước và Nhà đầu tư cùng phối hợp thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở Hợp đồng dự án. Trong quan hệ hợp tác PPP, có sự phân định hợp lý vai trò và chia sẻ công bằng, trách nhiệm, chi phí và rủi ro giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân.

Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm 24/03/2015 3.105 Lượt xem

Ô nhiễm môi trường do nước thải ngành dệt may là một thực tế cần có giải pháp xử lý và là nhiệm vụ rất cần thiết.

Nước là cội nguồn của sự sống và phát triển 22/03/2015 2.430 Lượt xem

Các vấn đề liên quan đến nước ngày càng trở nên nghiêm trọng và phức tạp, do sự gia tăng về dân số, quá trình đô thị hóa, sự suy thoái chất lượng nước, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH). Nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước (TNN). Ngày Nước thế giới (22-3) năm nay chọn chủ đề "Nước là cốt lõi của phát triển bền vững"

‘Lấp sông Đồng Nai làm dự án là đi ngược quy luật phát triển’ 22/03/2015 1.468 Lượt xem

‘Việc cho phép Cty Toàn Thịnh Phát san lấp một phần sông Đồng Nai làm dự án là đi ngược quy luật phát triển, gây tác hại rất lớn’.

Công nghệ xử lý nước thải rỉ rác 22/03/2015 4.734 Lượt xem

Nước rác hay nước rỉ rác là nước bẩn thấm qua lớp rác của các ô chôn lấp, kéo theo các chất ô nhiễm từ rác chảy vào tầng đất ở dưới bãi chôn lấp (BCL). Nước rác có mặt tích cực và tiêu cực cho hoạt động của BCL. Nước cần cho một số quá trình hóa học và sinh học diễn ra khi phân hủy rác hữu cơ. Tuy nhiên, nước có thể làm xói mòn đất và thấm trong tầng nước ngầm hay chảy vào nguồn nước mặt, gây ô nhiễm nguồn nước.